Política de privacitat

 

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades obtingudes a través dels mitjans disposats en aquest lloc web és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara endavant, «la UOC»), amb domicili a l’avinguda del Tibidabo, número 39-43, Barcelona (c. p. 08035).

Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, us podeu posar en contacte amb la delegada de protecció de dades mitjançant els punts de contacte següents:

Adreça electrònica: dpd@uoc.edu.

Correu postal: avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, a l’atenció de la delegada de Protecció de Dades de la FUOC.

2. Finalitats

Les dades personals facilitades per l’usuari es tracten amb la finalitat única d’atendre sol·licituds d’informació o consultes adreçades a la UOC. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conserven fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

3. Legitimació

La base jurídica del tractament és el consentiment atorgat a la UOC en remetre una consulta.

4. Lloc on es guarda la informació

La informació i les dades de caràcter personal proporcionades es guarden als servidors de la UOC o de proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors al territori de la Unió Europea. En el cas que es tractin dades fora de la Unió Europea, s’ha de fer d’acord amb les garanties legals previstes en la normativa en vigor i d’acord amb el que comuniquin les autoritats en matèria de protecció de dades en cada moment.

Així mateix, la UOC, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades tractades.

5. Destinataris

La UOC no comunica les dades personals perquè en facin ús tercers, tret que resulti necessari per donar compliment a obligacions legals o s’obtingui el consentiment de la persona interessada.

La UOC pot comunicar les dades a proveïdors tercers que presten serveis auxiliars, considerats encarregats del tractament: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal, entre d’altres. Alguns d’aquests encarregats poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, i en aquest cas la UOC ha d’haver adoptat prèviament les garanties adequades en matèria de protecció de dades.

6. Drets de les persones interessades

Dret d’accés: dret que permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació: dret que permet corregir errors i modificar les dades que resultin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició: dret de la persona interessada al fet que no es faci el tractament de les seves dades de caràcter personal o se n’aturi el tractament.

Dret de supressió: dret de la persona interessada a sol·licitar l’eliminació de les dades de caràcter personal.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a la persona interessada, perquè les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals la persona interessada no hagi expressat el seu consentiment (incloent-hi l’elaboració de perfils).

Dret de no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret de retirar el consentiment en qualsevol moment.

Les persones interessades poden exercir els seus drets fent-nos arribar una comunicació a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, a través de qualsevol dels canals següents, amb la referència «Protecció de dades»:

Per correu electrònic a l’adreça fuoc_pd@uoc.edu

També us podeu posar en contacte amb la nostra delegada de protecció de dades en cas que tingueu dubtes o consultes sobre el tractament de les vostres dades personals enviant un correu electrònic a dpd@uoc.edu.

Per correu postal a l’adreça avinguda del Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona

La sol·licitud ha de contenir una còpia del vostre DNI o un altre document identificatiu equivalent, i també el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us podrà demanar que l’esmeneu.

L’exercici dels drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Així mateix, si no voleu continuar rebent missatges de correu de la UOC corresponents a butlletins informatius, o comunicacions promocionals, us podeu donar de baixa fent clic a l’enllaç situat en la part inferior de tots els nostres missatges.

7. Seguretat

La UOC, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el Reglament europeu de protecció de dades, la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals i les opinions de les autoritats en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.

8. Galetes (cookies)

Podeu consultar tota la informació en relació amb l’ús d’aquesta tecnologia a la nostra política de galetes.


Anar a:
Avís legal
Politica de privacitat
Politica de cookies