AVÍS LEGAL

Aquest avís legal (d’ara endavant, «l’avís legal») regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini www.asdpublics.eu i els seus subdominis (d’ara endavant, «el lloc web»). El simple accés al lloc web atribueix a qui el porta a terme la condició d’usuari d’aquest lloc (d’ara endavant, «l’usuari»). En cas de no estar d’acord amb aquest avís legal, l’usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest avís legal, l’usuari manifesta:

a) Que ha llegit, entén i accepta el que s’exposa aquí.
b) Que és major d’edat.

1. Informació general del lloc web

A continuació s’ofereix la informació general del lloc web:

Titular: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en adelante, “FUOC”).
Domicili social: Av. Tibidabo, número 39-43, Barcelona (C.P. 08035).
NIF: G-60667813.
A/e: asdpublics@uoc.edu
Dades registrals:: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 842.

2. Accés al lloc web

El simple accés al lloc web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

3. Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, «llocs enllaçats»). En aquests casos, la FUOC només és responsable dels continguts i els serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç a aquests continguts amb la diligència deguda. En cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a la FUOC .

En cap cas l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre la FUOC i els responsables o titulars d’aquests llocs, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats o els seus continguts per part de la FUOC. Tret que s’indiqui expressament el contrari al lloc web, la FUOC no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que aquests puguin produir a l’usuari o a qualsevol tercer.

4.Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests continguts, a títol merament enunciatiu però no exhaustiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la FUOC o de tercers llicenciadors, sense que es pugui entendre cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, els noms comercials i altres signes distintius publicats al lloc web són titularitat de la FUOC o de tercers cedents o llicenciadors, sense que pugui entendre’s cedit a l’usuari cap dret sobre aquests elements.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

La FUOC no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de programari o programes maliciosos (malware) o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris al lloc web.

La UOC no es fa responsable en cap concepte dels danys que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

Així mateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són plenament inescrutables i que, per tant, la UOC no pot garantir la inexistència de programari maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que la UOC posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

6. Queixes, reclamacions i sol·licituds d’informació

L’usuari pot dirigir les queixes, reclamacions o sol·licituds d’informació a la FUOC, enviant un missatge electrònic a l’adreça asdpublics@uoc.edu.

7. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest avís legal és declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols ha d’afectar aquesta disposició o la part d’aquesta disposició que resulti nul·la o ineficaç, de manera que subsisteix aquest avís legal en tota la resta i aquesta disposició es considera no inclosa totalment o parcialment.

8. Legislació aplicable

Aquest avís legal es regeix i s’interpreta conforme a la legislació espanyola.


Anar a:
Avís legal
Politica de privacitat
Politica de cookies