Activant espais per a la neurodiversitat

Ciutats jugables per a tothom

Un projecte finançat per la UE per les transformacions promogudes per la New European Bauhaus cap a ciutats climàticament neutres, belles i inclusives

El projecte ASD Publics: Activant espais per a la neurodiversidad (Activating Spaces for neuroDiverse Publics)  ha creat noves eines i mètodes per dissenyar àrees de joc sostenibles i inclusives per i amb nens amb TEA i les seves famílies. 

L’objectiu del projecte és reimaginar i transformar les àrees de joc a les ciutats amb la finalitat de proporcionar pautes de disseny per augmentar el potencial de joc inclusiu i solucions basades en la naturalesa a l’espai públic que  siguin replicables a altres ciutats o països.

El pilot es va celebrar al parc de les Glòries i al pati d’una escola de Barcelona. Els tallers, van comptar amb instal·lacions efímeres on es va convidar als nens a jugar i experimentar lliurement. L’observació de les respostes sensorials i psicomotores, així com les seves  inclinacions per a materials i espais concrets, oferiran informació molt valuosa sobre les seves preferències de joc i espais que el projecte pretén comprendre.

Resultats

Mètode de co-creació

La metodologia permetrà explorar els espais públics juntament amb els infants i les famílies de la comunitat TEA per millorar les possibilitats d’un joc més inclusiu i les solucions basades en la natura.

Guia de disseny

La guia oferirà orientacions per al disseny dels espais públics contemplant allò que s’ha après a través de les diferents activitats del projecte.

Documentació audiovisual

Tallers a La Clariana, parc de Les Glóries. Barcelona.
Media archive

Media documentation in the O2, the UOC’s open access repository.

Qui som

El grup de recerca TURBA (Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC és el líder del projecte. TURBA té una àmplia experiència en projectes de co-creació europeus. Alguns exemples d’aquestes iniciatives són PERFORM, COOLSCHOOLS ,T-Factor i EPSN.

L’Institut Global d’Atenció Integral del Neurodesenvolupament (IGAIN), és un centre de referència a nivell nacional per al diagnòstic de trastorns del neurodesenvolupament i tractament. Forma professionals en TEA i acredita instruments de diagnòstic de TEA a Amèrica i Europa i ofereix tractament basat en l’evidència per a persones amb TEA al llarg del cicle de vida.

LEMUR laboratori d’emergències urbanes és una associació interdisciplinària internacional que genera espais comunitaris de benestar i promou transicions eco-socials a través d’iniciatives educacionals i de recerca, integrant arquitectura o enginyeria mediambiental. Alguns exemples dels seus projectes són Arrels, El cos de la casa, De l’escola al mercat, i La pell de la ciutat a Glòries.

Activitats passades

Public space, play and neurodiversity
Challenges towards an urban european agenda

Seminari internacional online en anglès.
24 de gener de 2023 11:00 h.

Espai públic, joc i neurodiversitat
Reptes de present i futur per el disseny de l’espai públic inclusius amb la neurodiversitat

Presencial. A Barcelona, 23 de gener de 2023 17:00 h.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Sala Mirador.

Dissenyant ciutats per al joc inclusiu
Aprenentatges d’ASD Publics: Ciutats jugables per a tothom

En línia. 14 de desembre 2022 14:30-16:00 (CET)

Sessions de discussió
Novembre, per invitació.

Els resultats i aprenentatges dels tallers, es revisaran en les sessions de discussió per part de diferents expertes. L’objectiu és avaluar la metodologia de co-creació i esbossar la guia de disseny.

Tallers
Octubre a la plaça de les Glòries, per invitació.

Els tallers estan organitzats per a un petit grup d’infants amb TEA i les seves famílies. Tenen com a objectiu posar en pràcticar i millorar la metodologia de co-creació desenvolupada pel projecte, i testejar solucions basades en la natura (NBS) dels espais jugables de la ciutat.

Presentació pública
Presencial.

Divendres 21 d’octubre 2022, UOC 22@.

Socis

Col·laboren

Aprenem Autisme
arquitectes.cat

Amb el suport de

El projecte ASD Publics de l’EIT Community New European Bauhaus compta amb el suport de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT), un organisme de la Unió Europea.

Autoria

© dels autors.

© CC by-sa-nc ASD Publics | BCNeuroinclusiva consortium.

Descàrrec de responsabilitat

Els punts de vista i les opinions expressades pertanyen únicament als autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). Ni la Unió Europea ni l’autoritat atorgant poden ser considerats responsables per això.