Ciutats jugables per a tothom

Activant espais per a la neurodiversitat

Un projecte finançat per la UE per les transformacions promogudes per la New European Bauhaus cap a ciutats climàticament neutres, belles i inclusives
Per a contactar-nos pots escriure al correu següent:
asdpublics@uoc.edu

Socis

Amb el suport de

El projecte ASD Publics de l’EIT Community New European Bauhaus compta amb el suport de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT), un organisme de la Unió Europea.

Autoria

© dels autors.

© CC by-sa-nc ASD Publics | BCNeuroinclusiva consortium.

Descàrrec de responsabilitat

Els punts de vista i les opinions expressades pertanyen únicament als autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). Ni la Unió Europea ni l’autoritat atorgant poden ser considerats responsables per això.